Elmo Vermijs presenteert GEGROND

Elmo Vermijs presenteert GEGROND tijdens OEROL 2018

GEGROND – over de Terschellinger polder bestaat uit 2 onderdelen: ‘Geluidsspiegel op de dijk’ en ‘Tentoonstelling PERSPECTIEF’.

‘Geluidsspiegel op de dijk’, als spiegel van de polder staat op de waddendijk tijdens OEROL 2018 een bouwwerk van gestampte compost, koeienmest en zeeklei waar de bezoeker kan luisteren naar de weidevogel. Het bouwwerk heeft een kom die het geluid van de polder, met daarin de weidevogels versterkt hoorbaar maakt. Het is een vertaling in een beeld van lokale materialen die de grond van de polder voeden: compost, koeienmest en klei. Door een (oude)techniek toe te passen van stampen/verdichten en stuccen met koeienmest ontstaat er een bouwwerk met kom wat de bezoeker in staat stelt om geluiden op te vangen die je anders niet zou kunnen horen en met en intensiteit die vogelgeluiden in een nieuw perspectief zetten.

‘Tentoonstelling PERSPECTIEF’, langzaam zal de bezoeker van de Tentoonstelling PERSPECTIEF zich bewust worden van de complexiteit van de Terschellinger polder. Drie onderdelen staan hierin centraal; de ontstaansgeschiedenis en de eerste gebruikers, de geïnterviewde partijen (gebruikers van nu) en wie de toekomstige gebruikers van deze grond zullen zijn.