Bartiméus

Een ochtend op de Bosmuis

Een ochtend op de Bosmuis, de therapeutische peutergroep van Bartiméus Deze film geeft een beeld hoe jonge kinderen binnen een kleinschalige en ontwikkelingsgerichte omgeving en met specifieke aandacht voor hun visuele beperking, in hun ontwikkeling worden ondersteund en gestimuleerd, om zo toe te werken naar een passende voel van onderwijs.

Bartiméus

‘Je kunt het nooit helemaal begrijpen…’

Bartiméus presenteert ‘Je kunt het nooit helemaal begrijpen…’, Deze film laat eerst verschillende vormen van visuele beperkingen zien, daarna -door middel van interviews- welke impact dit heeft voor zowel de cliënt als zijn/haar directe omgeving: partner, familie, vrienden en werksituatie.

Bartiméus

Leestraining Hemianopsie

“Hemianopsie, ofwel halfzijdige gezichtsvelduitval, betekent dat iemand de helft van zijn gezichtsveld kwijt is. Wanneer de hersenen beschadigd raken door bijvoorbeeld een beroerte of ongeluk, kan het gebeuren dat iemand de linker- of de rechterzijde van de wereld minder goed waarneemt. U kunt zich voorstellen dat dit ook bij het

Bartiméus

‘Zorgtraject hemianopsie en mobiliteit’

“Hemianopsie, ofwel halfzijdige gezichtsvelduitval, betekent dat iemand de helft van zijn gezichtsveld kwijt is. Wanneer de hersenen beschadigd raken door bijvoorbeeld een beroerte of ongeluk, kan het gebeuren dat iemand de linker- of de rechterzijde van de wereld minder goed waarneemt. U kunt zich voorstellen dat dit ook in het

Bartiméus

‘Slechtziendheid bij ouderen’

Veel ouderen krijgen te maken met slechtziendheid. Ouderen merken vaak niet op dat ze slechter gaan zien, omdat het geleidelijk gaat of omdat men denkt dat het hoort bij het ouder worden. Slechter gaan zien of blind worden, heeft vaak grote gevolgen voor het dagelijks leven. Valongelukken nemen toe en

Bartiméus

‘Zicht op slechtzienheid’

Deze film vertelt het verhaal van Richard, Martijn, Ab en Yvonne Zij hebben allemaal een verstandelijke beperking. Bij mensen met een verstandelijke beperking komt vaak visuele problematiek voor. Zij zien slecht, of wat zij zien wordt niet goed door de hersenen verwerkt. Het percentage mensen met een verstandelijke beperking én