‘Zicht op slechtzienheid’

Deze film vertelt het verhaal van Richard, Martijn, Ab en Yvonne

Zij hebben allemaal een verstandelijke beperking. Bij mensen met een verstandelijke beperking komt vaak visuele problematiek voor. Zij zien slecht, of wat zij zien wordt niet goed door de hersenen verwerkt.

Het percentage mensen met een verstandelijke beperking én een visuele aandoening is ongeveer 25 procent. Bij mensen met een verstandelijke én een motorische beperking ligt dit percentage maar liefst rond de 70 procent .

Het herkennen van slechtziendheid bij mensen met een verstandelijke beperking is erg lastig. Als hun slechtziendheid niet wordt herkent is de ondersteuning niet goed afgestemd en is de kwaliteit van leven niet optimaal.

Hoe krijgen we meer zicht op slechtziendheid bij deze groep?
En vooral hoe zorgen we dat zij, ondanks hun verstandelijke én visuele problemen, naar eigen vermogen, mee kunnen doen in de samenleving?