‘Slechtziendheid bij ouderen’

Veel ouderen krijgen te maken met slechtziendheid. Ouderen merken vaak niet op dat ze slechter gaan zien, omdat het geleidelijk gaat of omdat men denkt dat het hoort bij het ouder worden.

Slechter gaan zien of blind worden, heeft vaak grote gevolgen voor het dagelijks leven. Valongelukken nemen toe en het uitvoeren van hobby’s is lastiger.

Bovendien vereenzamen veel ouderen met een visuele beperking.
Depressies komen bij ouderen vaak voor.
Onder slechtziende ouderen is maar liefst één op de vier depressief als direct gevolg van slechter gaan zien.

Bartiméus werkt samen met u aan verbetering van de zorg voor ouderen met een visuele beperking, zodat ook zij het leven kunnen leven wat bij hen past…