Een ochtend op de Bosmuis

Een ochtend op de Bosmuis, de therapeutische peutergroep van Bartiméus

Deze film geeft een beeld hoe jonge kinderen binnen een kleinschalige en ontwikkelingsgerichte omgeving en met specifieke aandacht voor hun visuele beperking, in hun ontwikkeling worden ondersteund en gestimuleerd, om zo toe te werken naar een passende voel van onderwijs.

De film volgt de kinderen tijdens verschillende momenten van het dagprogramma (zoals de binnenkomst, de kring, spel, eten en drinken en weer naar huis gaan) en er wordt een indruk gegeven van de pedagogische benadering van voordoen, samen doen en uiteindelijk zelf doen.